Chemie nás baví

V letošním roce si žáci v předmětu chemie (pod vedením paní učitelky Havelkové) zkouší chemické pokusy a laboratorní práce ve školní laboratoři. Žáci 8. ročníku se učí Směsi a jejich dělení. Mohli si vyzkoušet tvorbu pěny (směs vzduchu rozptýleného ve vodě a saponátu) pomocí nafukovacího balonku a slánky, dále si pak zkoušeli barevnou lávovou lampu (emulze oleje a vody s potravinářským barvivem), kdy efektu pohyblivých bublin dosáhli pomocí šumivé tablety. 

Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli 1. laboratorní práci na téma: Elektrolýza chloridu měďnatého. Potřebovali zručnost na připojení vodičů k uhlíkovým elektrodám a 9V baterii. Dosáhli tak tvorby chloru v podobě bublinek na anodě a na druhé elektrodě (katodě) se vytvářel povlak mědi. 

Všichni žáci mají od paní učitelky velkou pochvalu. V laboratoři se chovají ukázněně a jsou schopni si práci mezi sebe rozdělit ve dvojici a tak efektivně pracovat s časem. Těšíme se na další hodiny bádání v naší laboratoři.