Vánoční a novoroční přání

Milí rodiče a přátelé školy,
dovolte mi, poděkovat Vám za přízeň a spolupráci v tomto právě končícím roce 2021.
Stejně jako v loňském roce jsme museli i v tom letošním čelit nepříjemným událostem v souvislosti s epidemií koronaviru Covid 19. Okolnosti spojené s touto nemocí zasáhly všechny ať již v pracovním, ale hlavně osobním životě.
Velmi se těším na spolupráci v roce 2022 a přeji Vám a Vašim blízkým do nového roku hlavně pevné zdraví.
Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy