Školní rok 2022/2023 – informace

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych vás pozdravil na konci letních prázdnin a vyjádřil přesvědčení, že naše spolupráce, kterou jsme započali ve velmi náročném období v roce 2020, bude zdárně pokračovat.

Uplynulé dva školní roky byly velmi specifické z důvodu opatření, které jsme byli nuceni dodržovat v souvislosti s onemocněním Covid 19. Já doufám, že po uvolnění situace v únoru 2022, bude bezproblémová prezenční výuka nepřerušeně probíhat i  v nastávajícím období.

V příloze zasílám informaci o organizaci celého školního roku.

organizace skolniho roku 2022-2023

Organizace vyučování ve čtvrtek 1. 9. 2022 a v pátek 2. 9. 2022.

Žáci 1. ročníku, včetně zákonných zástupců, budou slavnostně přivítáni a pasováni na školáky na radnici městyse Vémyslice ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.45 hodin. Kdo by měl zájem o školní stravování, nechť se přihlásí ve školní jídelně do 1. září 2022.

Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni třídními učiteli ve svých kmenových třídách ve čtvrtek 1. září 2022 v 7.45 hodin. Vyučování končí v 9.25 hodin (po 2. vyučovací hodině). V tento den bude v provozu pouze ranní družina pro žáky, kteří přijedou autobusy.

V pátek 2. září 2022 bude normální provoz školní družiny. Vyučování končí v 11.20 hodin (po 4. vyučovací hodině).

Přeji příjemné ukončení letní dovolené a prázdnin a 1.9.2022 se těším na setkání v novém školním roce.

                                                                            Mgr. Bořivoj Ziegler, ředitel školy