Hasík – preventivní program

Ve středu 18.5.2022 se žáci 2., 3. a 6. ročníku zúčastnili preventivního programu Hasík. Žáci získali  základní informace a poznatky o práci hasičů.

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Rakšice, kteří si program pro děti připravili.