Seznamy sešitů pro 2.-9. ročník

Seznam sešitů 

  1. ročník

10x 512

M – 5x 5110

1x úkolníček

 

  1. ročník

AJ – 1x 523, slovníček

ČJ – 10x 513

M – 10x 5110

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (může sloužit i na více let)

 

  1. ročník

 

AJ – 1x 524, 1x 444

PŘ – 1x 444, 1x 524

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (může sloužit i na více let)

 

  1. ročník

 

M – 2x 524, 2x 544

ČJ – 2x 524, 2x 544

AJ – 1x 544, slovníček

PŘ – 1x 444, 1x 524

INF – 1x 524

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (můžete pokračovat ve starém sešitě)

1x úkolníček

 

  1. ročník

 

ČJ – 2x 524, 1x 544, 1x 464

M – 1x 440, 1x 544

AJ – 1x 544, slovníček

PŘ – 1x 540 nebo 460

Z – 1x 544, 1x 444

F – 1x 540

INF – 1x 544

PV – 1x 520

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (můžete pokračovat ve starém sešitě)

 

 

 

 

 

 

  1. ročník

 

ČJ – 2x 524, 1x 544

M – 1x 464, 1x 460

NJ – 1x 544

PŘ – 1x 540 nebo 460

Z – 1x 540 nebo 460

F – 1x 540

PV – 1x 520

RV – 1x 444

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (můžete pokračovat ve starém sešitě)

 

  1. ročník

 

ČJ – 2x 524, 1x 544

M – 1x 464, 1x 460

NJ – 1x 544

CH – 1x 444, 1x 524

F – 1x 540

INF – 1x 544

PV – 1x 520

RV – 1x 444

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (můžete pokračovat ve starém sešitě)

 

  1. ročník

 

ČJ – 2x 524, 1x 544

M – 1x 464, 1x 460

NJ – 1x 544

D – 1x 544

PŘ – 1x 540 nebo 460

Z – 1x 444

F – 1x 540

INF – 1x 544

PV – 1x 520

RV – 1x 444

HV – 1x sešit podle vlastního výběru (můžete pokračovat ve starém sešitě)