Slavnostní přivítání prvňáčků

V úterý 1. září se uskutečnilo slavnostní přivítání prvňáčků. Letos netradičně, v prostorách radnice, za přítomnosti rodičů dětí, pana starosty a nového pana ředitele školy Bořivoje Zieglera.

Všem prvňáčkům i jejich rodičům přejeme úspěšný a pohodový školní rok .