Obnovení osobní účasti žáků 9. ročníku ve škole od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků. Zároveň upozorňujeme, že jste povinni vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Bližší informace Vám byly zaslány prostřednictvím systému EDOOKIT. V případě nejasností nás kontaktujte.