Informace k nástupu žáků na prezenční vyučování 1. stupně od 12. 4.

Milí rodiče,

prosíme o přečtení přiloženého dokumentu.

Informace pro rodiče – testování