NP Podyjí v 1 . ročníku

Ve středu 3. 4. 2019  1. ročník  naší ZŠ navštívila paní Svatava Holubová z NP Podyjí se svými pomocnicemi z řad studentek Pedagogické školy ve Znojmě. Žáci se hravou formou seznamovali především s rostlinami a se živočichy, kteří obývají území našeho nejmenšího NP v ČR. Nejvíce je bavily připravené praktické úkoly, v nichž tvořili ekosystémy kolem řeky Dyje a jejích meandrů. Tento enviromentální program Správy NP Podyjí

NP Podyjí v 1.ročníku

s názvem „Národní park přichází do škol“ je určen především pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ. Děti v něm doslova poznávají přírodu všemi smysly a nejenom tu chráněnou. Paní Holubová z NP Podyjí nám také nabídla spolupráci na projektu „Poznejme a srovnejme přírodu svého bydliště či školy s NP Podyjí“. Smyslem pětiletého projektu je porovnání různých biotopů Vémyslice a nejbližšího okolí s přírodou v Národním parku Podyjí. Do tohoto zajímavého projektu se mohou zapojit i letošní prvňáčci, kteří mohou poznávat především flóru a ze svých pozorování pořizovat jednoduché záznamy, na které budou postupně navazovat a přiřazovat další zajímavá zákoutí až do 5. třídy, kdy projekt ukončí závěrečnou zprávou. Paní Holubové a jejím pomocnicím moc děkujeme a těšíme se na další setkání.