Den otevřených dveří aneb slavíme 100 let republiky

V pátek 12.10. se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří spojený s oslavou 100 let republiky. Školu navštívilo téměř 150 zájemců z řad rodičů i široké veřejnosti. Žáci  pro všechny během dopoledne připravovali občerstvení z jablek z naší školní zahrady, vyzdobovali třídy výrobky a pracemi k výročí republiky. Během odpoledne si pak návštěvníci mohli prohlédnout celou školní budovu,poslechnout pěvecká vystoupení žáků 1.stupně, pohlédnout a vyzkoušet si práci v jazykové laboratoři i udělat si několik pokusů na nových sadách měřících přístrojů, které jsou určeny  pro badatelskou výuku. Ve školní družině si vyrobili podzimní dekoraci nebo si mohli ochutnat kávu nebo čaj v naší školní kavárničce. Téměř na závěr jsme všichni společně  se starostou městys obce p. M. Doubkem zasázeli před školou strom a malý kaštánek.  Doufáme, že se mu u nás před školou bude dařit. Děkujeme všem návštěvníkům za návštěvu a těšíme se na další setkání.

Den otevřených dveří
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA