Den otevřených dveří aneb slavíme 100 let republiky

V pátek 12.10. se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří spojený s oslavou 100 let republiky. Školu navštívilo téměř 150 zájemců z řad rodičů i široké veřejnosti. Žáci  pro všechny během dopoledne připravovali občerstvení z jablek z naší školní zahrady, vyzdobovali třídy výrobky a pracemi k výročí republiky. Během odpoledne si pak návštěvníci mohli prohlédnout celou školní budovu,poslechnout pěvecká vystoupení žáků 1.stupně, pohlédnout a vyzkoušet si práci v jazykové laboratoři i udělat si několik pokusů na nových sadách měřících přístrojů, které jsou určeny  pro badatelskou výuku. Ve školní družině si vyrobili podzimní dekoraci nebo si mohli ochutnat kávu nebo čaj v naší školní kavárničce. Téměř na závěr jsme všichni společně  se starostou městys obce p. M. Doubkem zasázeli před školou strom a malý kaštánek.  Doufáme, že se mu u nás před školou bude dařit. Děkujeme všem návštěvníkům za návštěvu a těšíme se na další setkání.