OHLASY Z DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 8.3. proběhl na naší škole Den otevřených dveří spojený s ukázkovými hodinami pro rodiče a veřejnost.

Zpětná vazba našich rodičů:

Navštívila jsem v 6.ročníku anglický jazyk a matematiku. Paní učitelky musím moc pochválit za jejich profesionální výuku. Domnívám se, že všichni žáci se mají možnost v naší škole dobře a kvalitně vzdělávat. Záleží již pouze na dětech, jak této možnosti využijí.

Jaroslava Nunvářová

 

Vaše škola je příjemné prostředí, kdykoli tam příjdu, cítím přátelskou atmosféru. Přála bych si více takových akcí. Moje děti byly nadšené, že jsem se na ně přišla podívat. Odcházím s příjemným dojmem, že jsem mohla děti podpořit a udělat si čas  na to , jak jsou moje děti v hodině aktivní a chytré. Vždy říkám, že nové lavice a perfektní vybavení moje děti nenaučí, je to jen kvalitní práce učitelů a jejich zájem o dítě. Děti jsou milé a ukázněné, přátelské. Připadala jsem si, jako když mi bylo 17. Musím pochválit p. uč. Jandovou, opravdu to s dětmi umí, ráda navštěvuji její hodiny. Těší mě, že mohu přijít se vším, co mi není jasné, poradit se a vždy se mi dostane příjemného přivítání a pochopení.

Jsem ráda, že moje děti navštěvují Vaši školu, neměnila bych.

Marie Vünschová

 

 Přátelský přístup, přesto autoritu u kantorů děti vnímají, velká profesionalita kantorů. Pocit klidu, žádná nervozita u dětí, vlídné prostředí. Na co bychom však chtěli poukázat je možnost využití nabídky školy na tyto akce pro rodiče, rodiče mají tuto možnost a měli by ji využít.

Navštívila jsem hodinu zeměpisu v 6.roč. Krásná, názorná výuka za využití všech dostupných pomůcek, žáci měli možnost snadno látku pochopit, líbilo se mi i procvičování, výuka k samostatnosti, ale i práce ve skupinách- práce s mapou, výukový materiál, který lze použít pro přípravu do další hodiny.

Dana Pelajová

 

Ukázkové hodiny českého jazyka a anglického jazyka ve 3. tř. se mi moc líbily. Jsou pro mě inspirací, jak dále s dítětem pracovat.

Bohumila  Kotrncová

 

Líbila se mi možnost nahlédnutí do hodin, pěkná spolupráce, žáci byli soustředěni a jejich slohové práce byly pěkné a poučné. Pěkně spolupracovali s p. učitelem. Myslím, že zde vše skvěle funguje. Cítili jsme se tu velmi dobře, skvělá náklonnost učitelů a líbí se mi možnost vzájemných hodnocení, co se týče chodu školy, příprav dětí na vyučování a přůběhu vyuč. hodin. Za náš pobyt v ukázkové hodině a workshopu jsme nepřišli na nic, co by nám tu chybělo.

Benákovi

Navštívili jsme hodiny matematiky v 7. a 3. ročníku a hodinu angličtiny ve 3.roč. Vše proběhlo O.K.

Michalčíkovi