DALŠÍ ZDAŘILÝ PROJEKT NA ZŠ

Základní škola Vémyslice instalovala v říjnu letošního roku novou interaktivní tabuli s příslušenstvím do poslední třídy, v níž dosud chyběla. Stalo se tak díky daru státního podniku Lesy České republiky ve výši 33.000.- Kč v rámci projektu „Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů“. Všechny třídy jsou již vybaveny touto moderní technologií a žáci ji tak mohou ve výuce využívat souběžně ve všech vyučovacích předmětech. Každý učitel má možnost využívat své výukové programy ve své odborné třídě, odpadá pracné přetahování těchto programů z počítače do počítače či zbytečné stěhování tříd.

Díky sponzorům, jako jsou Lesy České republiky, ale i mnoha jiným, se kterými vémyslická škola spolupracovala a spolupracuje a kterým touto cestou ještě jednou děkujeme, si udržuje přední postavení ve vybavenosti základních škol a patří po této stránce mezi technicky nejlépe vybavené v celé naší republice.
RS