Školní rok 2014/2015

Milí čtvrťáci,
            prázdniny utekly jako voda a už se blíží škola. Už Vás slyším, že se Vám vůbec, ale vůbec nechce…. Zase učení… Proto jsem se rozhodla, že
v letošním roce do školy chodit nebudeme. Souhlasíte? Strávíme celý rok cestováním po oceánu…
             Všichni  se sejdeme  1. září v 7.45 hod. v námořním přístavu Hullu. Nezapomeňte si vzít důležité věci pro případ, kdybychom ztroskotali.
Na novou celoroční plavbu se těší
p. učitelka Jana Dvořáková