Připravované akce pro letošní rok

Říjen

Exkurze žáků II.st. – Jihlava, Třebíč

19.10.          Lyra – soutěž   Vémyslice

22.10.          Přehlídky         Vémyslice

26.10.                                 M. Krumlov

Listopad

5.11.            Halloween- dýniáda odpolední program a lampionový průvod

16.11. – 19.11.   Burza oblečení  a sport. potřeb

Program prevence kriminality – beseda pro 3.a 4. roč.

Prosinec

Vánoční koncert+ jarmark

Stop domácímu násilí – přednáška pro 9. roč.

Den bez úrazu – beseda pro 1.-3. roč.

Více zde: https://zsvemyslice.webnode.cz/news/pripravovane-akce-pro-letosni-rok1/