Setkání s předškoláky

V měsíci březnu a dubnu jsem se účastnila se svým synem Vojtěchem pohádkových setkání. Byla to setkání budoucích prvňáčků v ZŠ Vémyslice, při kterých se děti seznamovaly s prostředím školy a s učitelkami, což jim usnadní vstup do první třídy.
Na každé odpoledne se syn velice těšil, protože v kolektivu dětí formou her se plnily různé úkoly, které byly zaměřeny: „Ve cvičení s vlkem“ na rozvoj orientace, „V pohádkovém čtení s babičkou“ na sluchovou analýzu, „V počítání s Karkulkou“ na matematické znalosti a „ V malování s myslivcem“ na rozvoj motoriky a uvolňování ruky.
Každé setkání se mi moc líbilo. Pomáhá dětem připravit se na první třídu, „setřást“ ze sebe psychické napětí a strach, protože ví o prostředí školy, které je čeká a navazují zde kontakt s budoucí paní učitelkou.
Vémyslická škola, dle mého názoru, je velmi dobře vybavena pro rozvíjení žáků, např. učebna s počítači, bez kterých se v žádném oboru dnes neobejdeme, je nutný i vzájemný kontakt s učiteli. Na těchto setkáních děti částečně připravili na úspěšný vstup do školy – ale nejen to, učitelé se jim věnují další léta a předávají jim znalosti ze všech oborů, za což jim patří vřelý dík.
Přeji tedy nastávajícím prvňáčkům, učitelům i rodičům pohodové vykročení  do školy  a jen samé dobře zvládnuté úkoly.

Marie Sklenářová

          „ZŠ Vémyslice připravila  pro budoucí prvňáčky pohádková setkání, při kterých se děti seznámily s prostředím školy, s pedagogickým sborem a „Metodou dobrého startu“ se částečně připravily na úspěšný vstup do školy.“
Jako rodiče budoucích prvňáčků, jsme se měli rozhodnout, zda se těchto setkání chceme zúčastnit. Potřebuje náš syn vůbec nějakou přípravu, vždyť zápis do školy zvládl, paní učitelky a prostředí školy z různých akcí, které naše škola pro veřejnost pořádá, zná také? Ale nakonec jsme se přihlásili.
Hned po prvním setkání nám bylo jasné, že tato předškolní příprava bude pro našeho syna, ale i pro nás, velkým přínosem. Některé děti měly trému nebo se styděly odpovídat na otázky paní učitelky, prostředí školy bylo najednou jaksi „jiné“, než když sem chodíme „jen tak“ na exkurzi, či nějakou akci.
První setkání – Cvičení s vlkem – proběhlo v místní sokolovně. Děti se seznamovaly mezi sebou, procvičovaly si pravolevou orientaci, při cvičení, při kterých mají porozumět určitým pokynům, se protáhly a vydováděly. Pohádkové čtení s babičkou – sluchová analýza a syntéza jako druhé setkání, už probíhalo ve škole. Také formou her. Děti si kromě jiného procvičovaly krátké a dlouhé slabiky, se kterými je paní učitelky nejprve seznámily. Vytleskávání je opravdu bavilo. Za domácí úkol si měly vše zopakovat a vypracovat připravený pracovní list.
Při třetím setkání – Počítání s Karkulkou –   měly děti možnost seznámit se  s interaktivní „kouzelnou“ tabulí  a počítačem. Cílem tohoto setkání bylo rozvíjení matematických představ, numerace apod.. Šlo také hodně o soustředění se,což některým malým zvědavcům dalo hodně práce.
Malování s myslivcem – při čtvrtém setkání – dětem nabídlo rozvoj motoriky a  uvolňování ruky. Malovaní  na velké papíry bylo super, ale zase tak jednoduché to pro naše „skoroškoláky“ opravdu nebylo. Snad nejvíc se dětem líbily říkanky, pomocí nichž  se procvičuje ruka. S vrabečkem, se kterým jsme za domácí úkol procvičovali psaní obloučků, jsme doskákali až k poslednímu setkání.
Závěrečné ukončení kurzu, které se konalo v prostředí školního dvora,se neslo opět v duchu hudební pohádky O červené karkulce. Tu sehráli všem přítomným rodičům i dětem členové pěveckého kroužku. Naši malí budoucí prvňáčci slavnostně obdrželi od pohádkových bytostí certifikáty, které si založily do svých portfólií.  Poté  namalovali  vše, co se jim během „Předškoláka“ nejvíce líbilo. A měli před sebou poslední, ten nejlákavější úkol – opékání špekáčků.
Závěrem bychom jako rodiče budoucího prvňáčka chtěli poděkovat a říct, že paní učitelky D. Drahozalová, J. Dvořáková a J. Jandová dětem připravily pět moc pěkných setkání, která byla velkým přínosem pro děti, které měly možnost se mezi sebou seznámit, alespoň trochu si uvědomit, co jim škola nabídne, poznat prostředí školy, naučit se sedět klidně a pozorně v lavici atd. Ale hlavně poznaly, že se školy nemusí vůbec bát.

Dana Pelajová

 

Na setkání „S pohádkou“ bylo nejzajímavější to, jak učitelky formou hry předvedly předškolákům způsob jakým může, nebo bude, probíhat výuka. Velké plus pro ně je i to, že se seznámí s prostředím, vybavením a učebními pomůckami ve škole, do které budou chodit po dobu své povinné školní docházky.

 

David Čemerka

 

S Červenou Karkulkou do školy se nám moc líbilo. Byla to dobrá příprava pro děti do školy. Mohli jsme se seznámit s vybavením školy, Kubíka nejvíce zaujala „Kouzelná tabule“. Paní učitelky byly velmi hodné a obětavé. Děti byly spokojené a těšily se na další hodiny. Chtěla bych poděkovat paním učitelkám za skvěle odvedenou práci a dětem přeji úspěšný start do školy.

Markéta Vorlová