Pravidla pro rodiče

Připadá Vám, že učitel či učitelka vašich dětí je nesnesitelně komisní osoba, která pořád někoho poučuje, a Vy proto chodíte na třídní schůzky stejně rádi jako k zubaři? Pokud opravdu chcete na školním hřišti zakopat sekeru, stačí dodržovat tyto základní hygienicko-komunikační pravidla:

1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte.
2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou, ale respektujte jeho odbornost
3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
5. Nepomlouvejte nikdy učitele(učitelky) svých dětí a rozhodně ne, když to mohou slyšet.

PROČ MÁ SMYSL VÍCE SPOLUPRACOVAT SE ŠKOLOU?

1. Můžete ovlivnit, jaká je škola, kde Vaše dítě tráví většinu času.
2. Můžete na svoje dítě působit shodně Vy i učitelé.
3. Vy znáte svoje děti nejlépe a můžete učitelům pomoci