Plán akcí 2018/2019

Plán akcí na školní rok 2018/19

Září
3.9.            Slavnostní zahájení školního roku 2018/19
11.9.          Úvodní schůzka s rodiči – KPDŠ společné schůzky
5.9.           Střelnice plná dětí- ČUS sportovní dopoledne pro 2.,3.,4.ročník
                   Ukázková hodina pro rodiče žáků 1.roč.
ŠD           Naše škola, naše družina

Téma: Hola hola, škola volá

Říjen
ZŠ             
10.10.                     Exkurze JE Dukovany, Dalešice (5.-9.r)
 5. – 15. 10.          Sběr papíru
12.10.                     Den otevřených dveří aneb slavíme 100 let ČSR
ŠD         Máme rádi zvířata

Naši mazlíčci a jak se o ně staráme

Kouzelné podzimní tvoření

29.-30.10.  Podzimní prázdniny
Listopad
                      BURZA ŠKOL – exkurze Znojmo II.st.
                      Rodičovská kavárnička
ŠD       Vzhůru do pohádky

 Co bylo a nebylo? Co vždy dobře skončilo? Co uspává děťátka? Je to jasné – pohádka

Prosinec
ZŠ               Advent na škole- Mikuláš
12.12.      Zpívá celé Česko – pod adventním věncem
18.12.       Vánoční koncert – vystoupení žáků ve farním kostele
Florbalové turnaje
ŠD       Nastal čas vánoční
Zimní prázdniny od 22.12.2018 do 2.1.2019
Leden
                      LVK
 Ukázková hodina pro předškoláky
ŠD         Sněhuláci všude kolem
Pololetní prázdniny 1. února 2019
Únor
  PŘEDŠKOLÁK
 22. 2. X. školní ples          24. 2.     48. maškarní ples
       
            Exkurze II. st. – Alternátor
ŠD 

Poznáváme naši republiku

Jarní prázdniny 11.2. – 17. 2. 2019

Březen
               Předškolák (vyuč. 1. stupně)
Noc s Andersenem
                 ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČůM – ukázkové hodiny
                 Právní vědomí I. 6.roč.- přednáška OSPOD (Mgr. Bajgl)
                 Právní vědomí II. 8.roč.- přednáška OSPOD (Bc. Bartošková)
                 Přehled drog a jejich rizika – přednáška (K – centrum NOE, Třebíč)
                 Národní park přichází do škol 1. roč.
       
ŠD       Je jaro!
Duben
2.4.           ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
                 PLAVÁNÍ 1.st.
                 Preventivní program Městské policie 2.ročník (R. Fráňa)
                 Preventivní program Městské policie 6.-7.ročník (R. Fráňa)
                 HASÍK – preventivní program pro 6.r.
                 Okrsková kola Mc Donald´s cup
ŠD       Příroda a svět kolem nás.

Recyklohraní.  Neplastujem!

Velikonoční prázdniny 18. a 19. 4. 2019
Květen
ZŠ             PLAVÁNÍ 1.st.
                 Sportovní soutěže – Mc Donald´s cup  (vyuč. 1. stupně)
                 Sběr bylin  a starého papíru
         
                 HASÍK – preventivní program pro 2.r.
                 Workshop pro žáky 2.st.
ŠD         Ve zdravém těle zdravý duch
Červen
                    PLAVÁNÍ 1.st.
                 Školní výlet (1. a 2.stupeň)
                 Olympiáda malotřídních škol
                 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1. ST. – LÍSKULKA
                 Jak se aktivně bránit napadení – 8.,9. roč. Městská policie M. Krumlov
                 Tradiční akce na závěr šk. roku
ŠD     Prázdniny na obzoru
Zakončení školního roku 2018/2019  28. června 2019