Plán akcí 2019/2020

Plán akcí na školní rok 2019/20

Září
2.9.            Slavnostní zahájení školního roku 2019/20
10.9.          Úvodní schůzka s rodiči – KPDŠ společné schůzky
23.9.          Exkurze 2.st. pevnost Chvalovice
23.9.-30.9.  Evropský sportovní týden- 30.9.  Evropský sportovní den na ZŠ
ŠD         

                         Naše škola není bludiště

 

Říjen
ZŠ             
3.10.                    Ukázková hodina pro rodiče žáků 1.roč.
9.10.                   MINIVELETRH učebnic a učebních pomůcek v M.Krumlově 
 5. – 15. 10.          Sběr papíru
25.10.                     Den otevřených dveří – společné tvoření dětí s rodiči, rodičovská kavárnička- fórum beseda s psycholožkou- odpoledne pro                                         rodiče a děti a širokou veřejnost
ŠD       

                               Příroda plná barev

29.-30.10.  Podzimní prázdniny
Listopad
1.11.           BURZA ŠKOL – exkurze Znojmo II.st.
 12.11.         MOZKOHRAČKY aneb trénink paměti, odpoledne nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost
23.11.         Předvánoční jarmark – prodej výrobků žáků
28.11.         EXKURZE 1.st. Planetárium Brno
                      PŘEDŠKOLÁK
ŠD     

                    Lidé a jejich schopnosti

Prosinec
ZŠ              Advent na škole- Mikuláš
Adventní čtení- čtenářská beseda
11.12.        Zpívá celé Česko – pod adventním věncem
17.12.       Vánoční koncert – vystoupení žáků ve farním kostele
                  Florbalové turnaje

                  PŘEDŠKOLÁK

ŠD            Kouzelný čas Vánoc
Zimní prázdniny od 22.12.2018 do 5.1.2019
Leden
22.1. Výchovně vzdělávací program sdružení Pernštejni- Leonardo da Vinci    
          Ukázková hodina pro předškoláky
          PŘEDŠKOLÁK
ŠD      Zima je prima, kouzelný svět knihy
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
Únor
                  PŘEDŠKOLÁK
 28. 2.      XI. školní ples 
       
ŠD             Čarování paní Zimy

Jarní prázdniny 17.2. – 23. 2. 2020

Březen
ZŠ  1. 3.   49. maškarní ples
                   PŘEDŠKOLÁK           
     19.3. Beseda se spisovatelem a ilustrátorem A.Dudkem
                Právní vědomí I. 6.roč.- přednáška OSPOD
                 Dopravní výchova 1.st. v M. Krumlov
                Noc s Andersenem
       
ŠD      Jaro klepe na dveře
Duben
2.4.          ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
                  PŘEDŠKOLÁK          
                Právní vědomí II. 8.roč.- přednáška OSPOD (Bc. Bartošková)
                 Preventivní program Městské policie 2.ročník (R. Fráňa)
                 Preventivní program Městské policie 6.-7.ročník (R. Fráňa)
                Přehled drog a jejich rizika – přednáška (K – centrum NOE, Třebíč)
                 Okrsková kola Mc Donald´s cup
                 Národní park přichází do škol 1. roč.
ŠD           Žijeme na krásné planetě
Velikonoční prázdniny 10. a 11. 4. 2019
Květen
ZŠ            PŘEDŠKOLÁK                       
                 Ukázkové hodiny 1. st. DEN MATEK
                 Sběr bylin  a starého papíru
                 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 1. ST. – LÍSKULKA
                 SAZKA – olympijský víceboj
                 Sportovní soutěže – Mc Donald´s cup , atletické soutěže – Čokoládová tretra
ŠD          Pohádkové jaro
Červen
ZŠ          Badatelsko- polytechnické hrátky na  ZŠ- aktivizující formy učení pro okolní
MŠ a ZŠ
 
                 ŠKOLA V PŘÍRODĚ
                 Školní výlet ( 2.stupeň)
               Africký den – zážitkový projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost
                 ŠKOLA V PŘÍRODĚ
                 Jak se aktivně bránit napadení – 8.,9. roč. Městská policie M. Krumlov
                 T – MOBILE běh- školní projektový den
                  Atletická  olympiáda malotřídních škol
                  Tradiční akce na závěr šk. roku
ŠD          Jdeme do finále – Indiánské léto
Zakončení školního roku 2019/2020  30. června 2020