Zoubky- prvňáčci

V pátek 11.3. 2016 jsme měli hodinu prvouky trošku jinou.
Dívali jsme se na video, zpracovávali úkoly na tabuli i do pracovních listů a povídali si o zoubkách.
Nakonec jsme dostali dárečky a spokojeně se těšili na večerní čištění.